ΤΥΠΙΚΟ ΕΟΡΤΩΝ

Τυπικά Τελετών της Ελληνικής θρησκείας

Τυπικό Εορτών γενικό

 

Όπως ήδη αναφέραμε οι Ελληνικές τελετές παρουσιάζουν μια μεγάλη πολυμορφία, προερχόμενη από την διαφοροποίηση στο εσωτερικό/νοηματικό πλαίσιο και εκφρασμένη εξωτερικά με την ποικιλομορφία του τυπικού/τελετουργικού. Έτσι οι τελετές ανάλογα με την περίσταση, τον τύπο τους, την τιμώμενη θεότητα κ.τ.λ. παρουσιάζουν διαφοροποιημένα μορφικά χαρακτηριστικά.

 

Παρ' όλες όμως τις περισσότερο ή λιγότερο εμφανείς διαφοροποιήσεις είναι δυνατόν να δώσουμε τους γενικούς δομικούς κανόνες πάνω στους οποίους στηρίζεται η πλειοψηφία των λατρευτικών τυπικών. Ακολουθεί ένα ενδεικτικό και όχι αποκλειστικό τυπικό εορτών για την Ελληνική Θρησκεία που ακολουθεί η Λατρευτική Κοινότητα ΛΑΒΡΥΣ.

 

Προετοιμασία Τελετής

Προετοιμάζουμε καταλλήλως τον Βωμό και τον περιβάλλοντα χώρο.

 

Τοποθετούμε τα λατρευτικά σκεύη και τα αγάλματα στις ανάλογες θέσεις και ετοιμάζουμε τα θυμιάματα, τα σπονδικά υγρά και τις προσφορές.

 

Οι λατρευτές σχηματίζουν κύκλο πέριξ του Βωμού και καθάρουν τα χέρια τους σε ειδικό δοχείο που περιέχει νερό.

 

Ανάβουμε τα θυμιάματα και στη συνέχεια άρχεται η τελετή.

 

Άνοιγμα Τελετής

Κλύτε ώ Μάκαρες Θεοί
θνητών έξοχοι φίλοι
κραταιόν του Κόσμου στήριγμα.
Κλύτε Αθάνατοι Θεοί
και χάριν σπονδών δότε βροτοίς,
πάσης παιδείης Αρετήν
μεγίστην ευτυχίαν
και περιπόθητον ευδαιμονίαν.

 

* Γίνεται σπονδή ερυθρού Οίνου.

 

Ευχή Πλήθωνος

Σημ.:Ο Πλήθων είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των ευκλεών προγόνων μας και των σημερινών Ελλήνων.
Στην προσευχή αυτή διακρίνονται οι διαχρονικές και πανανθρώπινες αξίες της ελληνικής θέασης του κόσμου.
Σκοπός της προσευχής είναι να μας εισαγάγει στην απαραίτητη για κάθε τελετή νοητική και ψυχική στάση.

 

Ας μην παύσω ώ Μάκαρες Θεοί,
να σας χρωστώ ευγνωμοσύνη, για όλα τ' αγαθά που από εσάς λαμβάνω
και έχω λάβει με χορηγό τον Ύπατο Δία.
Ας μην παραμελήσω,
αναλόγως της δύναμης μου
το καλό του γένους μου.
Το να υπηρετώ πρόθυμα το κοινό καλό,
αυτό ας θεωρώ και δικό μου μεγάλο όφελος.
Ας μην γίνομαι αίτιο κανενός κακού,
από αυτά που τυχαίνουν στους ανθρώπους,
αλλά καλού, όσον δύναμαι,
ώστε να γίνομαι κι εγώ ευτυχής,
ομοιάζοντας σ' εσάς.

 

* Γίνεται σπονδή ερυθρού Οίνου.

 

Ύμνος τοπικής Θεότητας

Σημ.:Υμνούμε την Θεά Αθηνά ως προστάτιδα του τόπου της Αττικής, όταν η τελετή γίνεται εκεί.

Αναλόγως, υμνούμε τον τοπικό προστάτη Θεό ή Θεά όταν η τελετή γίνεται σε άλλο τόπο.

 

* Γίνεται σπονδή ερυθρού Οίνου.

 

Ύμνοι Θεοτήτων

Σημ.:Υμνούμε αναλόγως την φύση της Εορτής τις Θεότητες στην οποία είναι αφιερωμένη υψώνοντας τους κατάλληλους Ύμνους

και προσφέρονας τα ανάλογα θυμιάματα, σπονδές, άνθη, καρπούς κτλ.

 

Κλείσιμο Τελετής

Χαίρετε ώ Μάκαρες Θεοί
μεθ' ημών αεί εστέ
κι εσείς μεν ούτω χαίρεσθε
παύσατε νούσους χαλεπάς
και λύπες αποδιώξτε.

Γίνεται σπονδή ερυθρού Οίνου.

Γένοιτο!

 

Μοίρασμα προσφορών και Οίνου.

 

Πέρας Εορτασμού.