ΔΡΑΣΕΙΣ

Αίθουσα Εκδηλώσεων - Νομικά Θέματα - Βιβλία - Γενικές Δράσεις

Δράσεις

 

Η Λατρευτική κοινότητα ΛΑΒΡΥΣ από την Ίδρυσή της υλοποιεί μια σειρά Δράσεων για την εκπλήρωση του οράματος της επαναφοράς της Ελληνικής θρησκευτικής παράδοσης και κατ' επέκταση της ελληνικής κοσμοθεάσεως και τρόπου ζωής στην θέση που της αξίζει, δηλαδή ως ένα πλήρως αναγνωρισμένο και λειτουργικό πνευματικό μονοπάτι.

 

 

Νομικά Θέματα

 

Η Λατρευτική κοινότητα «Λάβρυς» στα πλαίσια του δικαιώματος της τήρησης των λατρευτικών μας παραδόσεων και πρακτικών παρουσιάζει Νομικά θεμάτα για τα δικαιώματα των Ελλήνων Πολυθεϊστών σήμερα.

 

Παρότι η Eλληνική (πολυθεϊστική) θρησκεία δεν τυγχάνει ακόμη νομικής «αναγνώρισης» απο το Ελληνικό κράτος, το γεγονός αυτό δεν πρέπει να αποτρέπει τους Έλληνες λατρευτές από το να ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, έχοντας εκπληρώσει τα απαραίτητα σε πολιτειακό επίπεδο για την νομική κάλυψη. Θεωρούμε αυτονόητο πως η έλλειψη νομικής αναγνώρισης εκ μέρους της πολιτείας δεν μπορεί να αποτελεί κανενός είδους δικαιολογία για την μη τήρηση των λατρευτικών μας παραδόσεων και πρακτικών καθώς η απαραίτητη νομική κατοχύρωση σε περίπτωση ονοματοδοσίας, γάμου ή κήδευσης μπορεί να προέλθει από το κράτος και να ακολουθήσει η θρησκευτική τέλεση σύμφωνα με την παράδοσή μας. Για ενημέρωση παραθέτουμε τις παρακάτω πληροφορίες οι οποίες παρέχονται με κάθε επιφύλαξη για τυχών αλλαγές στην νομοθεσία.

 

Ονοματοδοσία παιδιού

Δεν είναι υποχρεωτικό να κάνετε χριστιανική βάπτιση (ή πράξη άλλου δόγματος) για να δώσετε όνομα στο παιδί σας, η ονοματοδοσία μπορεί να γίνει απλά στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έχει δηλωθεί η γέννηση ή στον τόπο μονίμου κατοικίας των γονέων, με Ληξιαρχική πράξη έκθεσης ονοματοδοσίας από το Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας. Σύμφωνα με τα άρθρα 25-26 ν. 344/76 όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 15 ν. 1438/84 & 26 παρ. 8 ν. 2130/93, οι ληξιαρχικές καταχωρίσεις ονοματοδοσίας και βάπτισης είναι εντελώς ανεξάρτητες και άσχετες μεταξύ τους.

 

Γάμος

Για την νομική κάλυψη τελείται πολιτικός γάμος στο δημαρχείο. Ανεξαρτήτως και σε θρησκευτικό επίπεδο τελείται ο γάμος με το Ελληνικό τυπικό.

 

Κήδευση

Απλά δηλώνεται η τέλεση πολιτικής κηδείας έτσι ώστε να μην υπάρχει θρησκευτική πράξη άλλου δόγματος και οι οικείοι τελούν το τυπικό σύμφωνα με την Ελληνική πολυθεϊστική παράδοση. Καθώς στο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες Έλληνες πολυθεϊστές δεν είχαν λάβει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλίζεται η επιθυμία τους από συγγενείς, η κοινότητα προτείνει τις εξής ενέργειες. Πρώτιστα την νομική κατοχύρωση της επιθυμίας αυτής. Το βέλτιστο θα ήταν να υπάρχει ειδική μνεία σε διαθήκη ή άλλο επίσημο έγγραφο τέτοιου τύπου με επικυρωμένη συμβολαιογραφική πράξη, ή στο ελάχιστο επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση. Σύμφωνα με νομικές συμβουλές που έχουμε λάβει (μπορείτε να συμβουλευτείτε και τον δικό σας νομικό) οι αναφορές στα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να καλύπτουν όσο το δυνατόν καλύτερα όλο το πλαίσιο και για παν ενδεχόμενο καλό είναι αντίγραφο του τελικού εγγράφου να υπάρχει στην φύλαξη έμπιστου προσώπου το οποίο θα ορίσετε υπεύθυνο να ενημερώσει τους ανθρώπους που θα τελέσουν το τυπικό της ελληνικής κήδευσης.

 

Αποτέφρωση

Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει δυνατότητα αποτέφρωσης στην Ελλάδα, ενώ έχει εγκριθεί η αποτέφρωση με προεδρικό διάταγμα εκκρεμεί ακόμη η δημιουργία χώρου αποτεφρώσεως. Μέχρι την δημιουργία του χώρου αυτού, όπου θα μπορούν να λαμβάνουν χώρα θρησκευτικά τυπικά, μπορείτε να βρείτε γραφεία τελετών που οργανώνουν αποτέφρωση σωρού εκτός Ελλάδος. Επίσης να γνωρίζετε ότι το ΙΚΑ καταβάλει τα έξοδα κηδείας που ολοκληρώνεται με αποτέφρωση.

 

Απαλλαγή από το μάθημα θρησκευτικών

Το μάθημα των θρησκευτικών δεν είναι υποχρεωτικό για μαθητές που δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, η απαλλαγή χορηγείται με απλή υπεύθυνη δήλωση (του ν.1599/1986), η οποία μπορεί να κατατεθεί μόνο από 1/9 έως και 20/9 κάθε σχολικού έτους. Πρέπει να δηλωθεί στην υπεύθυνη δήλωση απαλλαγής ότι ο μαθητής «δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος και εξ αυτού επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης». Η υπ. δήλωση πρέπει να υπογράφεται είτε από τον μαθητή, αν είναι ενήλικος, είτε και από τους δύο γονείς (μία δήλωση από τον κάθε γονέα με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ) αν είναι ανήλικος.

 

Όρκος στο δικαστήριο

Σύμφωνα με το άρθρο 408 ο µάρτυρας έχει την ευχέρεια να επιλέξει µεταξύ θρησκευτικού και πολιτικού όρκου.

 

1. Πριν εξεταστεί ο μάρτυρας οφείλει να ορκισθεί. Προς τούτο ερωτάται, αν προτιμά να δώσει θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο.
...
3. Ο πολιτικός όρκος δίνεται ως διαβεβαίωση με τον εξής τύπο:
«Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου πως θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να κρύψω τίποτε.»Άρθρο 408

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2915/2001 (ΦΕΚ 109/Α/2001).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2915/2001 (ΦΕΚ 109/Α/2001).

 

Διαγραφή θρησκεύματος από το Ληξιαρχείο

Στο ληξιαρχείο που ανήκουμε προσκομίζουμε υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599 δηλώνοντας ότι θέλουμε να διαγραφεί το θρήσκευμά μας από τα βιβλία του ληξιαρχείου.
* Στην περίπτωση ανήλικου τέκνου, θα πρέπει και οι δύο γονείς να παρουσιαστούν στο ληξιαρχείο για την υπογραφή της αίτησης.

 

Αναγνώριση θρησκευτικών κοινοτήτων

Η Λατρευτική κοινότητα ΛΑΒΡΥΣ στα πλαίσια του δικαιώματος της άσκησης Λατρείας σύμφωνα με την Ελληνική (πολυθεϊστική) θρησκεία, ανέπτυξε Δράσεις για την υπαγωγή στον νόμο 4301/2014 ο οποίος αναγνωρίζει θρησκευτικές κοινότητες. Το γεγονός ότι ο νόμος αναγνωρίζει μόνον θρησκευτικές κοινότητες και όχι θρησκείες δεν είναι ότι καλύτερο, είναι όμως ένα βήμα πιο μπροστά σχετικά με τους αγώνες που όλοι δίνουμε για την προστασία και ανάδειξη της Ελληνικής (πολυθεϊστικής) θρησκείας μας. Διαβάστε εδώ για την αναγνώριση.

 

 

Βιβλία - Βιβλιογραφία

 

Η Λατρευτική κοινότητα «Λάβρυς» στα πλαίσια του σκοπού της μελετά, ερευνά, παρουσιάζει, δημοσιεύει κείμενα και εκδίδει βιβλία που αφορούν την Ελληνική (πολυθεϊστική) θρησκεία. Στα πλαίσια αυτά η Λάβρυς έχει προχωρήσει στις εξής δράσεις:

 

Εκδόσεις

Έκδοση του πρώτου βιβλίου στην βιβλιογραφία αποκλειστικά για την Οικιακή Λατρεία στην Ελληνική Θρησκεία. Κυκλοφορεί στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Η Ελληνική Λατρεία προς το θείον, εκφράζεται παραδοσιακά εδώ και χιλιάδες χρόνια, μέσω της απόδοσης ευσεβών τιμών στους Θεούς και τις Θεές του Ελληνικού Πανθέου, στους Ήρωες και τους Προγόνους.
Η Λατρευτική Κοινότητα ΛΑΒΡΥΣ προχώρησε στην παρούσα έκδοση, με σκοπό την αποτύπωση των κυριότερων τελούμενων Ιεροπραξιών της Ελληνικής Παραδοσιακής Οικιακής Λατρείας στη σημερινή εποχή. Δείτε τα περιεχόμενα. Αποκτήσετε το βιβλίο, ρωτήστε πως μπορείτε να το προμηθευτείτε εδώ.

 

« Με την παρούσα έκδοση παρουσιάζουμε μια πρώτη προσπάθεια αποτύπωσης των βιωματικών ιεροπραξιών της πατρώας Ελληνικής Οικιακής Λατρείας, όπως αυτές έχουν καθιερωθεί και τελούνται από τη Λατρευτική κοινότητα ΛΑΒΡΥΣ στη σημερινή εποχή, με σκοπό να βοηθηθούν οι σύγχρονοι Έλληνες θρησκευτές στα πρώτα τους βήματα επί της ατραπού της Ελληνικής λατρευτικής παράδοσης.

Ευελπιστούμε το παρόν να αποτελέσει ένα χρήσιμο εισαγωγικλό εγχειρίδιο, το οποίο θα παρέχει τις βασικές χρηστικές οδηγίες και επεξηγήσεις, ώστε κάθε νεοεισερχόμενος στη θρησκευτική μας παράδοση να μπορεί να ξεκινήσει την πορεία του στο μονοπάτι του Ελληνισμού ».

 

Αξιολογήσεις

 

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις δοκιμίων αποκλειστικά για την Ελληνική θρησκεία. Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα Κείμενα.

 

Βιβλιογραφία

Δημιουργία βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων με καταλογογράφηση των αναγνωσμάτων των μελών της.

Η Λατρευτική κοινότητα ΛΑΒΡΥΣ έχει ξεκινήσει την δημιουργία ενός ψηφιακού καταλόγου/βιβλιοθήκης για όλους τους σοβαρούς μελετητές της Ελληνικής θρησκείας. Όλα τα σχετικά έργα που βρίσκονται στις προσωπικές μας βιβλιοθήκες θα προστίθενται στην ψηφιακή λίστα/βιβλιοθήκη του ιστοτόπου Librarything.

Σκοπός μας είναι σε αυτόν τον κατάλογο να μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να βρει τα πιο σημαντικά βιβλία/μελέτες σχετικά με την Ελληνική θρησκεία. Επιπροσθέτως η Λατρευτική κοινότητα ΛΑΒΡΥΣ θα μπορεί να δώσει πληροφορίες και βιβλιογραφικές αναφορές σε κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με τα έργα που βρίσκονται στην λίστα μας. Κάθε ερώτηση σχετική με κάποιο έργο θα αποστέλλεται στα μέλη που έχουν το βιβλίο ώστε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο γνώσης βασισμένο σε έγκυρα έργα ξένων και Ελλήνων μελετητών.

 

 

Γενικές Δράσεις

 

Η Λατρευτική κοινότητα «Λάβρυς» από την Ίδρυσή της υλοποιεί μια σειρά Δράσεων για την εκπλήρωση του οράματός της, το οποίο είναι η επαναφορά της Ελληνικής θρησκευτικής παράδοσης και κατ' επέκταση της ελληνικής κοσμοθέασης και τρόπου ζωής στην θέση που της αξίζει, δηλαδή ως ένα πλήρως αναγνωρισμένο και λειτουργικό πνευματικό μονοπάτι.

 

Διοργάνωση εκδηλώσεων

Η Λατρευτική κοινότητα ΛΑΒΡΥΣ συνεχίζει την μεγάλη Ελληνική Παράδοση με την διοργάνωση της ετήσιας Εορτής των Αττικών Διονυσίων, με έναρξη την χρονιά που ιδρύθηκε. Η Εορτή αυτή είναι η μοναδική που τελείται στην Αθήνα και είναι αφιερωμένη στην Ελληνική Κοσμοθέαση. Στην Εορτή που διογρανώνει η ΛΑΒΡΥΣ έχουν συμμετάσχει και συμμετέχουν εκτός των μελών της πολλοί αξιόλογοι συντελλεστές όπως καλλιτέχνες, μουσικοί, συνθέτες, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, χορογράφοι, χορευτές, μουσικά και χορευτικά συγκροτήματα, αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι κ.ά. φορείς που αναδεικνύουν με το έργο τους τον Ελληνικό Πολιτισμό προβάλλοντας αυτό το χαρακτηριστικό που τον χαρακτηρίζει, την Ευσέβεια στους Θεούς.

 

Ομιλίες

Η Λατρευτική κοινότητα ΛΑΒΡΥΣ έχει διοργανώσει και διοργανώνει σειρά ομιλιών και σεμιναρίων για την Ελληνική θρησκεία είτε στην αίθουσα εκδηλώσεών της είτε σε άλλους χώρους εκδηλώσεων.

 

Συνεντεύξεις

Η Λατρευτική κοινότητα ΛΑΒΡΥΣ έχει παραχωρήσει συνεντεύξεις σε έντυπα και ψηφιακά μέσα επικοινωνίας και έχει λάβει μέρος σε τηλεοπτικές εκπομπές με θέμα την Ελληνική θρησκεία.

 

Καλέσματα

Η Λατρευτική κοινότητα ΛΑΒΡΥΣ έχει αναλάβει πρωτοβουλίες κατά καιρούς για κοινή δράση με άλλους φορείς σε θέματα που διέπουν την Ελληνική θρησκεία.