ΚΕΙΜΕΝΑ

Κείμενα για την Ελληνική Θρησκεία

Εισαγωγικά Κείμενα για την Ελληνική Θρησκεία

 

Όπως αναφέρουμε στην Ιδρυτική Διακήρυξη, βασικός στόχος μας είναι η λατρευτική πρακτική και είναι στην πρόθεσή μας να προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε μέσα από αυτές τις διαδικτυακές σελίδες τις κύριες πτυχές της Ελληνικής Λατρείας με τρόπο ευκολονόητο και πρακτικό, έτσι ώστε να μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να ακολουθήσει την λατρευτική οδό των προγόνων μας. Τα κείμενα αναπτύσσονται σταδιακά και υπόκεινται σε μια συνεχή διαδικασία εμπλουτισμού, ανανέωσης και τεκμηρίωσης. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια εμπλουτισμού και τεκμηρίωσης των κειμένων, είμαστε ανοιχτοί σε δικές σας προτάσεις, συμπερίληψη δεδομένων, αναθεωρήσεις και διορθώσεις.

 

Παράλληλα με την διαδικτυακή παρουσίαση της Ελληνικής Θρησκείας, η Λατρευτική Κοινότητα ΛΑΒΡΥΣ έχει προχωρήσει στην έντυπη έκδοση του πρώτου βιβλίου αφιερωμένου στην Οικιακή Λατρεία το οποίο κυκλοφορεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Διαβάστε περισσότερα για την έκδοση.

 

Ο τελικός στόχος των ψηφιακών και εντύπων κειμένων, είναι να έχουμε ένα όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένο corpus για την ελληνική λατρευτική πρακτική και πως αυτή λειτουργεί σήμερα.

 

Ακολουθούν τα εισαγωγικά κείμενα για την Ελληνική Θρησκεία:

 

Περί Βωμών

Το πρώτο και πιο σημαντικό φυσικό στοιχείο της Ελληνικής λατρείας είναι ο βωμός χωρίς τον οποίο δύσκολα υφίσταται λατρεία. Ο βωμός αποτελεί την θεμελίωση της αναγνώρισης του θείου και την απόδοση λατρείας σε αυτό εκ μέρους του ανθρώπου σε έναν συγκεκριμένο τόπο. Δεν ταυτίζεται αναγκαστικά με το ιερό, το οποίο μπορεί να είναι ένα δέντρο, μια πηγή, ή ο ίδιος ο τόπος, όμως η απόδοση λατρείας σε αυτό πραγματοποιείται μέσω του βωμού. Ο βωμός στην πραγματικότητα είναι.
Συνέχεια . . .

Περί Σπονδών

Η Σπονδή, η έκχυση δηλαδή των Σπονδικών υγρών στον Βωμό, στην Πυρά, στο έδαφος, στη θάλασσα, στους ποταμούς, στις λίμνες, στα δένδρα, είναι αναπόσπαστη Ιερή πράξη της Ελληνικής Λατρείας. Η Σπονδή είναι από μόνη της μια ύψιστη λατρευτική πράξη, με την οποία προσφέρουμε.
Συνέχεια . . .

Κατάλογος προσφορών

Οι Προσφορές θυμιαμάτων, καρπών, σπόρων, ανθέων, άρτων, γλυκισμάτων κλπ., ως θυσία στην ελληνική λατρεία, αποτελεί απαραίτητη Ιερή Πράξη. Οι Προσφορές τοποθετούνται στον Βωμό κατά τη διάρκεια της οικιακής τελετής. Μέρος αυτών προσφέρεται στους θεούς, ενώ τα υπόλοιπα μοιράζονται στους συμμετέχοντες.
Συνέχεια . . .

Περί Οικιακής Λατρείας

Υψίστη σημασία για τους Έλληνες έχει ο οίκος, ο οποίος δεν ταυτίζεται με την σημερινή έννοια του σπιτιού ως οίκημα, αλλά συμπεριλαμβάνει τα μέλη της οικογένειας, το κτήριο με τα αγαθά του, και κυρίως αυτό που θα απασχολήσει και εμάς, την οικιακή λατρεία και τις οικογενειακές παραδόσεις. Συχνά υπάρχει.
Συνέχεια . . .

Ηρωολατρεία

Το γένος των Ηρώων συγκροτεί το μυθικό παρελθόν της Ελλάδας των πόλεων, τις ρίζες με τις οποίες έρχονται να συνδεθούν τα γένη των οικογενειών, οι κοινωνικές ομάδες, οι κοινότητες των Ελλήνων. Περισσότερο και από τη λατρεία των θεών, ακόμα και των πολιούχων, η λατρεία των ηρώων έχει ένα χαρακτήρα πολιτικό και ταυτόχρονα στενά συνδεδεμένο με τη γη. Λειτουργούν ως πρότυπα δόξας αλλά και προστασίας μιας κοινότητας.
Συνέχεια . . .

Εορταστική τελετουργία στην αρχαία Πόλη

Για την αρχαία κλασική κοινωνία, η θρησκεία δεν αποτελεί ένα απολύτως διακριτό πεδίο δράσης, σε σχέση με τις άλλες εκδηλώσεις του ανθρωπίνου βίου, με αποτέλεσμα θρησκευτικές εκδηλώσεις και εκφάνσεις να βρίσκονται σε κάθε πτυχή της ζωής της πόλης. Αντιλήψεις που σχετίζονται με το ιερό και λατρευτικές πρακτικές.
Συνέχεια . . .

Ένα οδοιπορικό στα Ελευσίνια Μυστήρια

Τα Μικρά Μυστήρια ελάμβαναν χώρα κατά κανόνα μια φορά τον χρόνο, στην αρχή της Άνοιξης, κατά τον μήνα Ανθεστηριώνα. Όταν όμως συγκεντρώνονταν μεγάλα πλήθη, τελούσαν τα Μυστήρια.
Συνέχεια . . .

Ημερολόγιο

Το παραδοσιακό Ελληνικό ημερολόγιο βασίζεται εδώ και χιλιάδες χρόνια στο σύστημα μετρήσεως του χρόνου με βάση τα ουράνια φαινόμενα της Σελήνης και του Ηλίου. Οι Εορτές και οι Ιερές Ημέρες σηματοδοτούνται με βάση τις φάσεις της Σελήνης όπου αποτυπώνονται στο Σεληνιακό Ημερολόγιο.
Συνέχεια . . .

 

 

Τυπικά Τελετών

 

Οι Ελληνικές τελετές παρουσιάζουν μια μεγάλη πολυμορφία, προερχόμενη από την διαφοροποίηση στο εσωτερικό/νοηματικό πλαίσιο και εκφρασμένη εξωτερικά με την ποικιλομορφία του τυπικού/τελετουργικού. Έτσι οι τελετές ανάλογα με την περίσταση, τον τύπο τους, την τιμώμενη θεότητα κ.τ.λ. παρουσιάζουν διαφοροποιημένα μορφικά χαρακτηριστικά.
Παρ' όλες όμως τις περισσότερο ή λιγότερο εμφανείς διαφοροποιήσεις είναι δυνατόν να δώσουμε τους γενικούς δομικούς κανόνες πάνω στους οποίους στηρίζεται η πλειοψηφία των λατρευτικών τυπικών. Αυτοί δε, δύνανται να αναπτυχθούν σε τρείς μεγάλους άξονες: Προετοιμασία για την τελετή, επικοινωνία με το Θείο, «σφράγισμα/κλείσιμο» της τελετής και εορτασμός μεταξύ των θρησκευτών.

Η προετοιμασία για την τελετή εκφράζεται εξωτερικά, με την πομπή προς το ιερό/βωμό την συγκέντρωση των προσφορών/θυσιών και τον καθαρμό των θρησκευτών. Η επικοινωνία ξεκινάει με το κάλεσμα της θεότητας, και ακολουθεί η κατάθεση των προσφορών, η θυσία, οι προσευχές ή οι ύμνοι κ.τ.λ., στο κλείσιμο των οποίων γίνονται οι σπονδές οίνου που «σφραγίζουν» με την τελετουργική πράξη τον ανθρώπινο λόγο. Τέλος έχουμε την ευχαριστία προς την θεότητα για την εύνοιά της και οι θρησκευτές συμμετέχουν στην εορτή μοιράζοντας το φαγητό/οίνο και διασκεδάζοντας με μουσική, χορό κτλ.

 

Ακολουθούν τα τυπικά κύριων τελετών για την Ελληνική Θρησκεία που ακολουθεί η Λατρευτική Κοινότητα ΛΑΒΡΥΣ:

 

Καθιέρωση Βωμού

Ο Βωμός αποτελεί το κέντρο της Λατρευτικής πρακτικής μας. Είναι κατά κάποιον τρόπο ή «γέφυρα» επικοινωνίας μεταξύ θνητών και Αθανάτων.Με το τελετουργικό αυτό καθιερώνουμε τον Βωμό μας.
Τυπικό Καθιέρωσης Βωμού

Καθαρμός

Ο Καθαρμός είναι μια κεντρική Πράξη τού Ελληνικού τρόπου Λατρείας. Με το τελετουργικό αυτό επιτυγχάνουμε την κάθαρση του σώματος και της ψυχής μας καθώς και του χώρου που μας περιβάλλει.
Τυπικό Καθαρμού

Νουμηνία

Το ελληνικό εορτολόγιο είναι ως γνωστό σεληνιακό με την αρχή του κάθε μήνα, την Νουμηνία, να σηματοδοτείται από την εμφάνιση της νέας σελήνης. Με το τελετουργικό αυτό εορτάζονται οι εφέστιοι θεοί.
Τυπικό Νεομηνίας

Ηλιοδίτη

Η Ηλιοδίτη είναι μια τελετή την οποία ακολουθούμε την πρώτη ημέρα της εβδομάδος - Κυριακή. Με την τελετή αυτή αποδίδουμε την πρέπουσα τιμή στον ήλιο όχι μόνο στο φυσικό επίπεδο αλλά κυρίως στο νοητό και αποτελεί μια πολύ καλή πνευματική άσκηση την οποία καλό θα είναι να ακολουθούμε ανελλιπώς κάθε εβδομάδα.
Τυπικό Ηλιοδίτης

Υγεία

Η τελετή γίνεται για να δεχτούμε τις Ιαματικές Συμπαντικές Δυνάμεις του Μεγάλου Ιατρού του Σύμπαντος, Παιήωνος Απόλλωνα, του Ιητήρος Ασκληπιού και της Περιπόθητης Υγείας. Η τελετή δεν υποκαθιστά κατ' ουδέν τρόπο την ιατρική επιστήμη, το δώρο του Απόλλωνος στην ανθρωπότητα, αλλά λειτουργεί ως συνεπίκουρος αυτής.
Τυπικό Υγείας

Γαμήλια

Ο Γάμος είναι μια από τις ιερότερες και σημαντικότερες εκδηλώσεις του βίου μας. Η αρμονική Σύζευξη των δύο φύλων, προστατεύεται από τις γαμήλιες θεότητες του Διός και της Ήρας, της Αρτέμιδος και του Απόλλωνος, της Αφροδίτης, του Έρωτος, της Πειθούς και των Μοιρών.
Γαμήλιο Τυπικό

Ονοματοδοσία παιδιού

Η ονοματοδοσία των παιδιών μας, είναι από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής τους. Την Ιερή αυτή ημέρα όχι μόνο επιλέγουμε ένα όνομα, που θα είναι σύντροφος τους για πάντα αλλά και με την διαδικασία της τελετής γίνεται η συνένωση του βρέφους με την οικογένεια και η πρώτη επαφή με τους Εφεστίους θεούς.
Τυπικό Ονοματοδοσίας

Κήδευση

Η νεκρική τελετή είναι ιερότατη δια το Ελληνικό έθος. Είναι δε μεγίστη Ύβρις η μη τήρηση των Επιταφίων τιμών. Επί τούτου λογίζεται ως Δικαία, Νόμιμη, Όσια.
Τυπικό Κήδευσης

Εορτών (γενικό και ενδεικτικό)

Με το τελετουργικό αυτό δίνουμε έναν γενικό οδηγό για την δομή μιας εορτής. Φυσικά κάθε εορτή - τιμή στους Αθανάτους έχει τις ιδιαιτερα χαρακτηριστικά που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν πλήρως από ένα γενικό τελετουργικό, αλλά έχει την αξία του ως εισαγωγή στην Ελληνική Θρησκεία. Στην ενότητα Εκδηλώσεις-Κύριες Ιεροπραξίες μπορείτε να δείτε τις Εορτές με τα τυπικά τους που ακολουθεί η Λατρευτική Κοινότητα ΛΑΒΡΥΣ.
Τυπικό Εορτών

 

 

Κείμενα για την Ελληνική Θρησκεία

 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται συγκεντρωμένα διάφορα άρθρα, μελέτες, έρευνες κλπ κείμενα για την Ελληνική Θρησκεία που έχουν συντάξει μέλη και φίλοι της Λατρευτικής Κοινότητας ΛΑΒΡΥΣ. Ακολουθούν τα κείμενα:

 

Ο Γεώργιος Πλήθων Γεμιστός και ο Ναός των Μαλατεστιανών

Μέτων - Τ. Παναγιωτόπουλος

Η προσωπικότητα του Γεωργίου Πλήθωνα Γεμιστού, του Έλληνα φιλοσόφου του 15ου αιώνα, μπορεί να παραμένει ακόμα και σήμερα στη σφαίρα του μυστηρίου, το χάρισμα του όμως, αντικατοπτρίζεται σε πολλούς άνδρες της Αναγέννησης και η επίδρασή του ανιχνεύεται σε πολλά και μεγάλα έργα εκείνης της εποχής.
Διαβάστε το άρθρο

Διονυσιακός λατρευτικός κύκλος

Πανδίων - Χρήστος Πανόπουλος

Ίσως ο πιο αγαπητός θεός στους Έλληνες να είναι ο Διόνυσος, το βάλσαμο της ζωής των ανθρώπων. Αυτός που δεν κατοικεί μακριά στον Όλυμπο, αποξενωμένος από την καθημερινότητα μας, αλλά που βρίσκεται δυναμικά παρόν, έτοιμος ανά πάσα στιγμή να μας καταλάβει με την μανία του, έτσι ώστε να αποκτούμε, έστω για λίγο, μια γεύση από τον κόσμο των θεών.
Διαβάστε το άρθρο

Το ιερό της Δέσποινας και η λατρευτική επιγραφή

Μέτων - Τ. Παναγιωτόπουλος

Στην ανατολική πλευρά του Λυκαίου όρους σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος της Λυκόσουρας, της ιερότερης πόλης των Αρκάδων και σύμφωνα με τη παράδοση της αρχαιότερης του κόσμου.
Διαβάστε το άρθρο

Ικάριον Ιερό Διονύσου

Πανδίων - Χρήστος Πανόπουλος

Για να κατανοήσουμε την ιδιαίτερη αξία, μοναδική θα προσέθετα, του συγκεκριμένου χώρου θα πρέπει να ανατρέξουμε στις αρχαίες μας πηγές και στην ιστορία του Δήμου αυτού των Αθηνών. Ξεκινά λοιπόν ο Απολλόδωρος και μας λέει.
Διαβάστε το άρθρο