ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

τoυ διαδικτυακού τόπου labrys.gr

1. Προοίμιο
Οι όροι χρήσης αφορούν μόνο τον διαδικτυακό τόπο labrys.gr και όχι άλλες ιστοσελίδες στις οποίες οδηγούν διασυνδέσεις από το labrys.gr. Οι επισκέπτες των ιστοσελίδων αυτών θα πρέπει να ενημερώνονται για τους όρους χρήσης των επιμέρους ιστοσελίδων.

2. Προϋποθέσεις Χρήσης
Οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου labrys.gr οφείλουν να διαβάσουν προσεχτικά τους παρόντες όρους χρήσης, πριν από οποιαδήποτε χρήση του labrys.gr, η χρήση του οποίου αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους. Στη περίπτωση που ο επισκέπτης δε συμφωνεί με τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου labrys.gr θα πρέπει να απέχει από τη χρήση του.

Οι όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου το διαδικτυακού τόπου labrys.gr που, ενδεικτικά, περιλαμβάνει: κείμενα, εικόνες, βίντεο, φωτογραφίες, γραφικά, μουσική και αρχεία.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου labrys.gr οφείλουν να ελέγχουν την παρούσα ιστοσελίδα για ενδεχόμενες αλλαγές των όρων χρήσης.

3. Ευθύνη Χρηστών
Οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου labrys.gr οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση του διαδικτυακού τόπου labrys.gr και σε σχέση με αυτόν.

4. Περιορισμός Ευθύνης της ΛΑΒΡΥΣ
Η Λατρευτική κοινότητα ΛΑΒΡΥΣ επιδιώκει με κάθε μέσο την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου labrys.gr, καταβάλλοντας τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου labrys.gr να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, επάρκεια και διαθεσιμότητα.

Η Λατρευτική κοινότητα ΛΑΒΡΥΣ δεν μπορεί, ωστόσο, να εγγυηθεί σχετικά με την καταλληλότητα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου labrys.gr για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη της Λατρευτικής κοινότητας ΛΑΒΡΥΣ για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου labrys.gr, στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με γνώση των παρόντων όρων χρήσης.

Επίσης η Λατρευτική κοινότητα ΛΑΒΡΥΣ δεν εγγυάται ότι ο διαδικτυακός τόπος labrys.gr ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός ή τρίτος δικτυακός τόπος που υπάρχει διασύνδεση παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλες επιζήμιες/κακόβουλες εφαρμογές που παρανόμως έχουν εγκατασταθεί από τρίτους.

Η Λατρευτική κοινότητα ΛΑΒΡΥΣ δεν ευθύνεται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές από οποιεσδήποτε αξιώσεις τρίτων μερών τυχόν προκύψουν από ή σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή ή την παρουσίαση του διαδικτυακού τόπου labrys.gr ή των περιεχομένων του ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η Λατρευτική κοινότητα ΛΑΒΡΥΣ είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

5. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήματα
Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου labrys.gr, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων) μπορεί να χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με τους όρους Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0), υπό τους ακόλουθους όρους:


Αναφορά Δημιουργού
Θα πρέπει να καταχωρίσετε αναφορά στο δημιουργό , με σύνδεσμο της άδειας, και με αναφορά αν έχουν γίνει αλλαγές . Μπορείτε να το κάνετε αυτό με οποιονδήποτε εύλογο τρόπο, αλλά όχι με τρόπο που να υπονοεί ότι ο δημιουργός αποδέχεται το έργο σας ή τη χρήση που εσείς κάνετε.

Μη Εμπορική Χρήση
Δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό για εμπορικούς σκοπούς.

Μη παραγόμενα
Αν αναμείξετε, τροποποιήσετε, ή δημιουργήσετε πάνω στο υλικό, δε μπορείτε να διανείμετε το τροποποιημένο υλικό. Η Οργάνωση διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα, αναφορικά με το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και τα αντίγραφα, που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου labrys.gr διατίθεται στους επισκέπτες του για προσωπική χρήση και υπόκειται σε αλλαγές, χωρίς ειδοποίηση.

Τα σύμβολα/σήματα όπως και η νομική επωνυμία της Λατρευτικής κοινότητας ΛΑΒΡΥΣ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από τρίτους για οποιονδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε μέσο.

6.Ανήλικοι χρήστες
Οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου labrys.gr, που είναι ανήλικοι, επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στα περιεχόμενα και υπηρεσίες του μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.

7. Πρόσβαση στις πληροφορίες
Για κάθε διεκπεραίωση εγγραφής μέλους, πραγματοποίηση δωρεάς ή παραγγελίας προϊόντων από τον διαδικτυακό τόπο labrys.gr, απαιτείται η συλλογή προσωπικών στοιχείων των χρηστών αυτών των υπηρεσιών και η έκδοση του αντίστοιχου νόμιμου παραστατικού. Οποιοδήποτε έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του χρήστη, παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα της Λατρευτικής κοινότητας ΛΑΒΡΥΣ. Η εκ μέρους του χρήστη προσκόμιση των προσωπικών του δεδομένων, συνεπάγεται αυτομάτως και τη συναίνεσή του στη χρήση των δεδομένων αυτών, για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους.

Σε καμία άλλη περίπτωση η Λατρευτική κοινότητα ΛΑΒΡΥΣ δεν μπορεί να κοινοποιήσει σε άλλους τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών του διαδικτυακού τόπου labrys.gr, χωρίς πρότερη δική τους συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νόμιμης οδού.

8. Διόρθωση, τροποποίηση ή διαγραφή πληροφοριών
Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να διορθωθεί, τροποποιηθεί ή διαγραφεί από τα αρχεία της Λατρευτικής κοινότητας ΛΑΒΡΥΣ πληροφορία που τον αφορά και η οποία δόθηκε μέσω του διαδικτυακού τόπου labrys, θα πρέπει να επικοινωνήσει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ώστε να γίνει άμεσα η αλλαγή.

9. Αποδοχή των διαδικασιών προστασίας του απορρήτου
Η χρήση του διαδικτυακού τόπου labrys.gr, αποτελεί τεκμήριο για την αυτοδίκαιη και ρητή αποδοχή της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και των προαναφερόμενων όρων χρήσης του διαδικτυακού τόπου labrys.gr.