ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ - ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Υποστηρίξτε τις Δράσεις μας - Γίνετε Μέλη

Υποστηρίξτε τις Δράσεις μας

Σκοπός της Λατρευτικής κοινότητας ΛΑΒΡΥΣ είναι η τελεστική και η με οιονδήποτε τρόπο πρακτική και θεωρητική ενασχόληση με την ελληνική πολυθεϊστική παράδοση, καθώς και η μετάδοση και ανάδειξη, στην κοινωνία, της λατρευτικής πρακτικής και αντίληψης της Ελληνικής παράδοσης σε όλους του τομείς που αυτή εμφανίζεται όπως φιλοσοφία, θέατρο, θρησκεία, τέχνες κτλ. Η αποστολή της είναι η διατήρηση, ανάδειξη και βιωματική προσέγγιση της ελληνικής πολυθεϊστικής παράδοσης μέσω δημόσιων θρησκευτικών τελεσμάτων, θεατρικών και μουσικών δρωμένων, διαλέξεων, δημοσιεύσεων, εκδόσεων και άλλων μορφών δράσης. Όραμά μας είναι η επαναφορά της Ελληνικής θρησκευτικής παράδοσης και κατ' επέκταση της ελληνικής κοσμοθεάσεως και τρόπου ζωής στην θέση που της αξίζει, δηλαδή ως ένα πλήρως αναγνωρισμένο και λειτουργικό πνευματικό μονοπάτι.

Η Λατρευτική κοινότητα ΛΑΒΡΥΣ χρειάζεται τη δική σας υποστήριξη για να μπορέσει να φέρει εις πέρας την αποστολή της και εκπληρωθεί το όραμά μας (όλων των Ελλήνων).
Οι συνδρομές, χορηγίες και δωρεές των μελών και υποστηρικτών μας στηρίζουν το σύνολο των δράσεών μας, οι οποίες είναι ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά:

 • Η οργάνωση ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, ημερίδες, εκδηλώσεις επιμόρφωσης.
 • Η συνεργασία με άλλους φορείς που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς και η υλοποίηση μαζί τους κοινών εκδηλώσεων, προγραμμάτων ή έργων.
 • Η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 • Η χρηματοδότηση και υποστήριξη κάθε φύσης πολιτιστικών, οικονομικών ή άλλων δραστηριοτήτων, προς την κατεύθυνση της επίτευξης των σκοπών της.
 • Η χρηματοδότηση και διακίνηση έκδοσης βιβλίων με θέμα την Ελληνική Θρησκεία, Παράδοση και Πολιτισμό.
 • Η χρηματοδότηση χώρου εκδηλώσεων με θέμα την Ελληνική Θρησκεία, Παράδοση και Πολιτισμό.

 • Τα ποσά των συνδρομών και δωρεών πληρώνονται με κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της Λατρευτικής κοινότητας ΛΑΒΡΥΣ:

  Τράπεζα EFG Eurobank
  IBAN GR1902606090000180200164252
  BIC ERBKGRAA

  Δικαιούχος: Λατρευτική κοινότητα ΛΑΒΡΥΣ

  Αίτηση Εγγραφής Μέλους

  Μετά από χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας της και έχοντας επιτύχει μεγάλο μέρος των αρχικών στόχων που είχαν τεθεί κατά την ίδρυσή της, η Λατρευτική Κοινότητα ΛΑΒΡΥΣ με χαρά ανακοινώνει στις φίλες και φίλους της πως ενεργοποίησε βάση της ομόφωνης απόφασης της συνέλευσης της τον θεσμό των Αρωγών Μελών όπως αυτός προβλέπεται από το καταστατικό της και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.

  Σύμφωνα με τα παραπάνω προβλέπονται δύο κατηγορίες αρωγών μελών. Αυτή των Υποστηρικτικών Αρωγών μελών η οποία απευθύνεται σε όλους αυτούς που συμφωνούν με τους σκοπούς και δράσεις της κοινότητας και θέλουν να υποστηρίξουν με οποιονδήποτε τρόπο έστω και ηθικά το έργο της και η δεύτερη, και πιο απαιτητική κατηγορία, των Τακτικών Αρωγών μελών η οποία αναφέρεται στα μέλη τα οποία έχοντας αναπτύξει ενεργό δράση και συμμετοχή στα λατρευτικά ζητήματα, θα αποτελέσουν την κινητήριο δύναμη της κοινότητας για μελλοντικές δράσεις προς την επίτευξη των στόχων της.

  Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Μελών της Λατρευτικής Κοινότητας ΛΑΒΡΥΣ
  Έκδοση 2014.09.27.Β

   

  Προοίμιο
  Ο παρών εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας μελών της Λατρευτικής Κοινότητας ΛΑΒΡΥΣ καταρτίστηκε από την Διαχειριστική Επιτροπή και εγκρίθηκε με την σύμφωνη γνώμη της γενικής συνέλευσης των εταίρων με βάση το καταστατικό της εταιρείας όπως ισχύει καθώς και εν γένει με το νομοθετικό καθεστώς που την διέπει.

   

  ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας
  Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας έχει σκοπό την ρύθμιση της οργάνωσης και της λειτουργίας της Λατρευτικής Κοινότητας ΛΑΒΡΥΣ για την διασφάλιση και προώθηση των σκοπών της όπως αυτοί ορίζονται στο καταστατικό [ Άρθρο 2 ]: Σκοπός της Εταιρείας είναι η τελεστική και η με οιονδήποτε τρόπο πρακτική και θεωρητική ενασχόληση με την ελληνική πολυθεϊστική παράδοση, καθώς και η μετάδοση και ανάδειξη, στην κοινωνία, της λατρευτικής πρακτικής και αντίληψης της Ελληνικής παράδοσης σε όλους του τομείς που αυτή εμφανίζεται όπως φιλοσοφία, θέατρο, θρησκεία, τέχνες κ.τ.λ. Η αποστολή της εταιρείας είναι η διατήρηση, ανάδειξη και βιωματική προσέγγιση της ελληνικής πολυθεϊστικής παράδοσης μέσω δημόσιων θρησκευτικών τελεσμάτων, θεατρικών και μουσικών δρωμένων, διαλέξεων, δημοσιεύσεων, εκδόσεων και άλλων μορφών δράσης. Όραμά μας είναι η επαναφορά της Ελληνικής θρησκευτικής παράδοσης και κατ' επέκταση της ελληνικής κοσμοθεάσεως και τρόπου ζωής στην θέση που της αξίζει, δηλαδή ως ένα πλήρως αναγνωρισμένο και λειτουργικό πνευματικό μονοπάτι. Οι αξίες που διέπουν και καθοδηγούν την εταιρεία είναι η Ευσέβεια, στις σχέσεις μας με τους θεούς, η Οργανικότητα, στις σχέσεις μας εντός της κοινότητας, η Δικαιοσύνη, στις σχέσεις της κοινότητας εσωτερικά και με τρίτους. Τα μέλη της εταιρείας επιδιώκουν την Ευδαιμονία, μέσω της απόκτησης της Ελευθερίας, Αυτονομίας και Αυτάρκειας.
  Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία μπορεί ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά:
 • Να οργανώνει ή να συμμετέχει στην οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων επιμόρφωσης.
 • Να συνεργάζεται με άλλους φορείς ή Εταιρείες που επιδιώκουν παρεμφερείς προς τους δικούς της σκοπούς και να υλοποιεί μαζί τους κοινές εκδηλώσεις, προγράμματα ή έργα.
 • Να διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις.
 • Να χρηματοδοτεί και να υποστηρίζει κάθε φύσης πολιτιστικές, οικονομικές ή άλλες δραστηριότητες, προς την κατεύθυνση της επίτευξης του σκοπού της.
 • Να χρηματοδοτήσει και διακινήσει έκδοση βιβλίου με θέμα και τίτλο τον Ελληνικό πολυθεϊσμό.
 •  

  ΑΡΘΡΟ 2. Υπόχρεοι τήρησης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας
  Υπόχρεοι τήρησης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας είναι:
 • Τα τακτικά μέλη της Λατρευτικής Κοινότητας ΛΑΒΡΥΣ
 • Τα τακτικά αρωγά μέλη της Λατρευτικής Κοινότητας ΛΑΒΡΥΣ
 • Τα υποστηρικτικά αρωγά μέλη της Λατρευτικής Κοινότητας ΛΑΒΡΥΣ
 • Τα επίτιμα μέλη της Λατρευτικής Κοινότητας ΛΑΒΡΥΣ
 •  

  ΑΡΘΡΟ 3. Τα Μέλη
  Τα Μέλη (Εταίροι) της αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας ΛΑΒΡΥΣ (με διακριτικό τίτλο «Λατρευτική Κοινότητας Λάβρυς») διακρίνονται σε Τακτικά μέλη, Τακτικά Αρωγά μέλη, Υποστηρικτικά Αρωγά μέλη και Επίτιμα μέλη. Είσοδος μελών γίνεται βάσει του άρθρου 8 του καταστατικού της εταιρίας.

 • Τακτικά Μέλη: είναι τα καταστατικά (ιδρυτικά) Μέλη της Λατρευτικής Κοινότητας ΛΑΒΡΥΣ και απαρτίζουν τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων. Έχουν την υποχρέωση της ετήσιας εισφοράς, το δικαίωμα εκλογής τους στη Διαχειριστική Επιτροπή και το δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις και ιδίως για την εκλογή της Διαχειριστικής Επιτροπής.
 • Τακτικά Αρωγά Μέλη: είναι τα μη καταστατικά Μέλη της Λατρευτικής Κοινότητας ΛΑΒΡΥΣ που προσφέρουν εθελοντική εργασία και έχουν αποδεχτεί τους σκοπούς, το καταστατικό της Εταιρείας και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της. Τα Τακτικά Αρωγά Μέλη έχουν την υποχρέωση της ετήσιας χρηματικής συμβολής και το δικαίωμα συμμετοχής και λόγου στις δύο ετήσιες απολογιστικές σχεδιαστικές συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων. Τα Τακτικά Αρωγά μέλη μπορούν να συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας και οπουδήποτε αλλού κρίνει η Λατρευτική Κοινότητα ΛΑΒΡΥΣ.
 • Υποστηρικτικά Αρωγά Μέλη: είναι τα μη καταστατικά Μέλη της Λατρευτικής Κοινότητας ΛΑΒΡΥΣ που προσφέρουν εθελοντική εργασία και έχουν αποδεχτεί τους σκοπούς, το καταστατικό της Εταιρείας και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της. Τα Υποστηρικτικά Αρωγά Μέλη έχουν την υποχρέωση της ετήσιας χρηματικής συμβολής.
 • Επίτιμα Μέλη: είναι τα διάφορα πρόσωπα που συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο στην ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας, τα οποία με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων μπορούν περιπτωσιακά και για λόγους συμπαράστασής τους στο έργο της Εταιρείας να ανακηρυχθούν Επίτιμα Μέλη. Τα Επίτιμα Μέλη μπορούν έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα Τακτικά Αρωγά Μέλη, χωρίς την υποχρέωση της καταβολής ετήσιας χρηματικής συμβολής.

 • Μέλος της Λατρευτικής Κοινότητας ΛΑΒΡΥΣ σύμφωνα με τα παραπάνω μπορεί να γίνει οιοσδήποτε, αρκεί να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Σύμφωνα με το Άρθρο 10 του καταστατικού της Λατρευτικής Κοινότητας ΛΑΒΡΥΣ τα μέλη θα εγγράφονται στο Μητρώο Μελών που διατηρεί η Εταιρία [σύμφωνα με το άρθρο 7A του Νόμου 2472/1997].

   

  ΑΡΘΡΟ 4. Συνέλευση των Εταίρων (Εκ του Άρθρου 5 του καταστατικού)
 • Κυρίαρχο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των Εταίρων.
  Η Γενική Συνέλευση καθορίζει και κατευθύνει τον προγραμματισμό και την οργάνωση της Εταιρείας, εκλέγει τους διαχειριστές και εκπροσώπους της, εγκρίνει τον ισολογισμό και τον απολογισμό της, εγκρίνει τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας ή οποιονδήποτε Κανονισμό θα ήθελε να θεσπίσει η Εταιρεία, παύει οποιοδήποτε μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής, αποφασίζει για την είσοδο ή διαγραφή μελών και τροποποιεί τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και το Καταστατικό της.
 • Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο και έκτακτα οποτεδήποτε ζητηθεί η σύγκλησή της από την Διαχειριστική Επιτροπή ή το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των εταίρων της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτήν τα τρία τέταρτα (3/4) των Εταίρων ή, αν πρόκειται για επαναληπτική Συνέλευση, το ένα τρίτο (1/3) των Εταίρων.
 • Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία (51%) των παρόντων Εταίρων. Ειδικά οι αποφάσεις για τη λύση της Εταιρείας, τροποποίηση του Καταστατικού και τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (51%) του συνόλου των Εταίρων.
 • Κάθε Εταίρος μπορεί να εκπροσωπηθεί στη Γενική Συνέλευση από άλλον Εταίρο τον οποίο θα εφοδιάσει με σχετική ενυπόγραφη εξουσιοδότηση.
 •  

  ΑΡΘΡΟ 5. Είσοδος - Έξοδος Εταίρων (Εκ του Άρθρου 8 του καταστατικού)
  Η είσοδος νέων Εταίρων γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων μετά από πρόταση της Διαχειριστικής Επιτροπής. Οι επιθυμούντες να γίνουν Εταίροι της Εταιρείας υποβάλλουν στη Διαχειριστική επιτροπή αίτηση με την οποία αναφέρουν ότι αποδέχονται τους όρους του καταστατικού και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, γνωστοποιούν την βούλησή τους για εγγραφή στην Εταιρεία και ότι γνωρίζουν ότι πρέπει να καταβάλλουν το ποσό που αντιστοιχεί στην εταιρική μερίδα εφόσον εγκριθεί η αίτησή τους.
  Η αποχώρηση Εταίρου γίνεται με έγγραφη αίτησή του ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων.
  Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων, κατόπιν εισήγησης της Διαχειριστικής Επιτροπής, μπορεί με απόφασή της να διαγράψει κάποιον Εταίρο, για παράβαση των όρων του καταστατικού ή του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, αφού προηγουμένως, έχει γίνει αξιολόγηση και έχει κληθεί εγγράφως ο υπό διαγραφή Εταίρος να δώσει εξηγήσεις.
  Οι εταίροι εξερχόμενοι δεν μπορούν να αξιώσουν οποιοδήποτε ποσό από την εταιρική περιουσία, ως εκ του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της.

   

  ΑΡΘΡΟ 6. Διαχειριστική Επιτροπή (Εκ του Άρθρου 6 του καταστατικού)
  Η Εταιρεία διοικείται από τριμελή Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των Εταίρων για χρονική διάρκεια ενός έτους. Οι αρμοδιότητες της Διοικητικής Επιτροπής απορρέουν εκ του νόμου και είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα, εκτελεί όλες τις διαχειριστικές και οικονομικές πράξεις, προσλαμβάνει ή απολύει προσωπικό, συμβάλλεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με τράπεζες και οργανισμούς κοινής ωφέλειας, με συνεργάτες και προμηθευτές, τηρεί τα βιβλία της Εταιρείας και εισηγείται την ημερησία διάταξη στη Γενική Συνέλευση των Εταίρων. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον πάσης αρχής.
  Συμμετέχει για λογαριασμό της Εταιρείας σε Συνελεύσεις άλλων Εταιρειών στις οποίες τυχόν συμμετέχει η Εταιρεία. Η Διαχειριστική Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου τα καθήκοντά του αναλαμβάνει ο Γραμματέας.
  Ο καταμερισμός των ανωτέρω καθηκόντων γίνεται μεταξύ των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής, εντός μίας εβδομάδος μετά τον διορισμό της από τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων. Οι αποφάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση μη απαρτίας και ισοψηφίας η ψήφος του προέδρου υπερισχύει. Με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής μπορούν όλες οι διαχειριστικές πράξεις, η εκπροσώπηση και τα καθήκοντα της καθημερινής διοίκησης της Εταιρείας να ανατίθενται στον πρόεδρό της και να ασκούνται από αυτόν. Οι παραπάνω πράξεις του προέδρου τελούν υπό την έγκριση της Διαχειριστικής Επιτροπής.

   

  ΑΡΘΡΟ 7. Τακτικά Αρωγά Μέλη
  Πέραν των υπό του καταστατικού αναφερόμενων:
  Δικαιώματα
 • Τα Τακτικά Αρωγά μέλη έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας τις οποίες θα οργανώνει η Λατρευτική Κοινότητα ΛΑΒΡΥΣ για την εκπλήρωση των σκοπών της.
 • Θα μπορούν να λαμβάνουν ενεργά μέρος στην τέλεση των ιεροπραξιών της Λατρευτικής Κοινότητας ΛΑΒΡΥΣ.
 • Συμμετοχή στις δύο ετήσιες συνεδριάσεις (απολογιστική & προγραμματική) της Λατρευτικής Κοινότητας ΛΑΒΡΥΣ με δικαίωμα κατάθεσης προτάσεων και συμμετοχή σε διαβουλεύσεις.
 • Υποχρεώσεις
 • Παρουσία και ενεργό συμμετοχή στις δράσεις της Λατρευτικής Κοινότητας ΛΑΒΡΥΣ για την εκπλήρωση των σκοπών της χωρίς αδικαιολόγητες απουσίες για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • Συμμόρφωση με τις υποδείξεις των Τακτικών μελών της Λατρευτικής Κοινότητας ΛΑΒΡΥΣ.
 • Προάσπιση των συμφερόντων της Λατρευτικής Κοινότητας ΛΑΒΡΥΣ.
 • Είναι υπόχρεοι καταβολής της ετήσιας συνδρομής όπως ορίζει το καταστατικό.
 •  

  ΑΡΘΡΟ 8. Υποστηρικτικά Αρωγά Μέλη
  Πέραν των υπό του καταστατικού αναφερόμενων:
  Δικαιώματα
 • Τα Υποστηρικτικά Αρωγά μέλη έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας τις οποίες θα οργανώνει η Λατρευτική Κοινότητα ΛΑΒΡΥΣ για την εκπλήρωση των σκοπών της υπό την καθοδήγηση των Τακτικών μελών ή των Τακτικών Αρωγών μελών.
 • Συμμετοχή στις δύο ετήσιες συνεδριάσεις (απολογιστική & προγραμματική) της Λατρευτικής Κοινότητας ΛΑΒΡΥΣ χωρίς δικαίωμα κατάθεσης προτάσεων και συμμετοχής σε διαβουλεύσεις.
 • Υποχρεώσεις.
 • Συμμόρφωση με τις υποδείξεις των Τακτικών μελών της Λατρευτικής Κοινότητας ΛΑΒΡΥΣ.
 • Είναι υπόχρεοι καταβολής της ετήσιας συνδρομής όπως ορίζει το καταστατικό.
 •  

  ΑΡΘΡΟ 9. Αναβάθμιση Υποστηρικτικού Αρωγού μέλους σε Τακτικό Αρωγό μέλος Οποιοδήποτε Υποστηρικτικό Αρωγό μέλος μπορεί να αναβαθμιστεί σε Τακτικό Αρωγό μέλος μετά από την εξέταση ανάλογου αιτήματος και την θετική απάντηση της Διαχειριστικής Επιτροπής. Είναι δικαίωμα της Διαχειριστικής Επιτροπής να μην κάνει αποδεκτή αίτηση αναβάθμισης σε Τακτικό Αρωγό μέλος.
  Ενδεικτικά Κριτήρια εισδοχής & παραμονής ως τακτικό αρωγό μέλος τα οποία λαμβάνει υπόψη η Διαχειριστική Επιτροπή είναι :
 • Η ένταξη στη Λατρευτική Κοινότητα ΛΑΒΡΥΣ προϋποθέτει την υπεροχή του θρησκευτικού προσανατολισμού έναντι οποιουδήποτε πολιτικού ή φιλοσοφικού προσανατολισμού.
 • Στάση ευσέβειας.
 • Κόσμια συμπεριφορά.
 • Να διατηρεί καλές σχέσεις με τα υπόλοιπα μέλη και να μην δημιουργεί εντάσεις.
 • Η ετήσια εισφορά (συνδρομή) των μελών έχει οριστεί στα 20€.

  Χάρη στα μέλη μας έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε τις δραστηριότητες για την προστασία και ανάδειξη της Ελληνικής θρησκείας και παράδοσης. Όσες φίλες και όσοι φίλοι της κοινότητας, παλαιοί και καινούργιοι επιθυμούν να εγγραφούν ως μέλη ή να μάθουν περισσότερα μπορούν να επικοινωνήσουν με την κοινότητα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα - αλλά και εκ του σύνεγγυς μιλώντας με κάποιο μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής, σε κάθε προγραμματισμένη τελετή ή άλλη εκδήλωση της Λατρευτικής κοινότητας ΛΑΒΡΥΣ.

  Powered byEMF Contact Form