ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΒΩΜΟΥ

Τυπικά Τελετών της Ελληνικής θρησκείας

Καθιέρωση Βωμού

 

Ο Βωμός αποτελεί το κέντρο της Λατρευτικής πρακτικής μας. Είναι κατά κάποιον τρόπο ή «γέφυρα» επικοινωνίας μεταξύ θνητών και Αθανάτων.

Η έναρξη της λειτουργίας ενός νέου Βωμού σηματοδοτείται με την καθιέρωσή του. Ο Βωμός έχει συνήθως Ανατολικό προσανατολισμό δεχόμενος τις πρώτες αχτίδες τού Ηλίου κατά την ημερήσια του έγερση. Η καθιέρωσή του γίνεται μέσω συγκεκριμένης τελετής από Ιερείς κα Ιέρειες καταλλήλως προετοιμασμένους για ένα τόσο Ιερό τέλεσμα, πού θα εξασφαλίσει στο μέλλον την Ιερότητά του, βοηθώντας τον άνθρωπο πού θα συμμετάσχει στις καθιερωμένες τελετές να ανταποκριθεί ασφαλής και απερίσπαστος από την φθορά της καθημερινότητας.

 

Ο Βωμός αφιερώνεται σε κάθε Θεά/Θεό ξεχωριστά ή ζεύγη Θεών καθώς και σε όλους τούς Θεούς μαζί. Η καθιέρωσή του μπορεί να γίνει με την χρήση της τετραστοιχείας, χρησιμοποιώντας δηλαδή τις τέσσερεις καταστάσεις της ύλης στην Γή μας συν την «συμμετοχή» της/του προς αφιέρωση Θεάς/Θεού.

Τα τέσσερα στοιχεία Γη, Υδωρ, Αήρ και Πυρ αποτελούν τα πρωταρχικά στοιχεία της υπόστασής μας. Η Γη και το Υδωρ θεωρούνται ως θηλυκά ενώ ο Αήρ και το Πυρ αρσενικά.

Κάθε στοιχείο αντιστοιχίζεται στις δυνάμεις και στις εκδηλώσεις τού Θείου στην Γή μας.

 

Ο προσανατολισμός τους ορίζεται ως εξής:

 • Ανατολικά τοποθετούμε το στοιχείο τού Πυρός (Απόλλων).
 • Δυτικά το στοιχείο της Γής (Γαία - Δήμητρα).
 • στον Βορρά το στοιχείο τού Αέρος (Ερμής).
 • στον Νότο το στοιχείο τού Υδατος (Αφροδίτη).
 •  

  Υψώνουμε τον βωμό μας και τοποθετούμε γύρω του τα τέσσερα στοιχεία ως άνω.

 • Στα Δυτικά βάζουμε ένα δοχείο κατά προτίμηση πήλινο, γεμίζοντας το με χώμα της περιοχής πού ανυψώσαμε τον βωμό μας.

 • Στ' Ανατολικά ανάβουμε μικρή πυρά ή ανάβουμε πυρσό.
 • Στον Βορρά καίμε θυμίαμα σε μικρό τρίποδα ή άλλο σκεύος.
 • Στον Νότο τοποθετούμε πήλινο σκεύος με ύδωρ από πηγή ή νερό θαλάσσης.
 •  

  Αρχίζουμε την καθιέρωση ξεκινώντας από το στοιχείο της Γής κυκλώνοντας δεξιόστροφα τον Βωμό και ραίνοντας τον με το χώμα, μέχρι να κάνουμε μια πλήρη περιστροφή.

  Συνεχίζουμε με το στοιχείο τού Υδατος ακολουθώντας την δεξιόστροφη περιστροφή, ραίνοντας επίσης τον Βωμό με νερό, ακολουθεί το στοιχείο τού Αέρος και κλείνουμε τον χορό των στοιχείων με το Πυρ.

  Σ΄ έναν άλλο εξωτερικό κύκλο κινούμεθα αριστεροστρόφως μνημονεύοντας την Επωδό του Θεού/Θεών προς τους οποίους καθιερώνεται ο Βωμός, προσφέροντας τις ανάλογες θυσίες. Σπένδουμε δε καθ' όλην την διαδικασία με την ανάλογη σπονδή εκάστου Θεού (στοιχείου) ανεξαρτήτως του ραντίσματος του Βωμού.

  Καθ' εκάστην περιφορά στοιχείου υψώνουμε την κατάλληλη Επωδό.

  Με την ολοκλήρωση της καθιερώσεως ο Βωμός μας παραδίδεται στην ανθρώπινη Λατρευτική κοινότητα έτοιμος να αποτελέσει την «γέφυρα» των Ιερών τελεσμάτων.